село Георги Дамяново,
область Монтана
ул. Седемнадесета  №1
Ген. дир. Валери Митков
Тел.: 02/943 49 90
факс: 02/943 32 79
e-mail: valery.mitkov@gmail.com

Фирменный магазин: г. София
Ул. Янко Саказов №88
Тел.:  0885/005 383 – Галина Миткова
Моб.: 0888/373 037 – Ст. Колева

Фирменный магазин: г. Монтана
Ул. Цар Борис III, №34А
Тел.: 0889 28 08 06-Милена Младенова

Главный технолог - Пламен Тодоров
Тел.: 09551 98 26
Факс: 0882 90 26 14
Моб.: 0887 44 15 70
e-mail: lopoushna@abv.bg